Troligt årsutfall

Exemplet sjukskrivningarna

Avgörande för utgifterna i sjukförsäkringen är hur många sjukskrivningsdagar som ersätts av försäkringskassan.

 

Datora vill dra en lans för ett enkelt sätt att beräkna det troliga utfallet för innevarande år. Den algoritmen bygger helt på 'rytmen' i utfallet. När man kommit in en bit i året är precisionen påfallande god. Och det beror på att 'rytmen' är sig påfallande lik från år till år.

 

För åren 2015, 2016 och 2017 ser bilden ut såhär:

Det förefaller inte troligt att linjen för 2018 ska kunna avvika särskilt påtagligt. Och därmed kan det troliga årsutfallet beräknas med någorlunda säkerhet.

Per april lär försäkringskassan ha betalat ut 34% av alla sjukskrivningsdagar de kommer att betala ut under 2018. Därmed blir beräkningen enkel:

 

årstotalen = dagar utbetalda tom april/0,34

 

Och när man funnit en algoritm som denna så blir det enkelt att göra beräkningar på undergrupper, i detta fall län och/eller kön.

 

Det här resultaten kommer löpande att redovisas på min blogg om sjukförsäkringen.

 

Exemplet elförbrukning

Och bara för att driva hem poängen om att 'rytmen' inte ändrar sig mycket från år till år så visar jag här det SCB kallar 'elförbrukning bostäder, service mm'

 

Har du något eget du skulle vilja pröva den här ansatsen på? Tveka inte. Pang på! Och behöver du hjälp så hör av dig!

mail: bertil.thorslund@datora.se

mobil: +46 72 719 2665