Fotoklubben

Bli medlem i Gotlands Fotoklubb!

 

Vem kan bli medlem?

Alla som är fotointresserade kan bli medlemmar. I klubben finns allt från rena nybörjare till mer erfarna amatörfotografer.


Hur blir man medlem?

Du kan kontakta någon i styrelsen.

Du kan också mejla till bthorslund@yahoo.com.

Ange namn, adress, telefonnummer och mejladress.


Vår möteslokal

Folkuniversitetet, Merkuriusgatan 1 i Visby.


Möten säsongen 2022 / 2023

27 januari, 24 februari, 24 mars, 28 april, 25 augusti,
29 september, 27 oktober, 24 november och 19 december.
Alltid klockan 19.


Vad gör klubben?

Vid månadsmötena träffas vi för att titta på bilder, utbyta erfarenheter, fika och ha trevligt.


Som regel har vi en bildvisare, oftast någon klubbmedlem, men ibland någon utifrån, som visar sina bilder.


Vid mötena genomför vi alltid en tävling kallad "månadens bild" där medlemmarna själva röstar fram de bästa bilderna.


Vi har också fyra digitala tematävlingar per år samt två tävlingar för kollektioner. De inlämnade bilderna bedöms av utomstående, oftast av någon annan fotoklubb.


Klubben ordnar utställningar av medlemmarnas bilder i offentliga lokaler.


En vårutflykt är ett stående och uppskattat inslag i klubbens verksamhet.


Medlemsavgift och hur den betalas

Vårt plusgirokonto är 189161-3

Fullbetalande 200 kr/år,

studerande som är 25 år eller yngre 100 kr/år samt familj 225 kr/år. 

Ordförande: David Barnholdt                  070-200 5290


Sekreterare: Bertil Thorslund                  072-719 2665


Kassör:        Gun Britt Trossing               070-605 1099

 

Ledamot:      Agnetha Rahm Nordén      076-119 9466


Ledamot:      Agneta Björkman Sundh    070-535 9933


epost:           bthorslund@yahoo.com

Mars 2022 - tema Par

Urban Westman
Bettan Mannby
Agneta Björkman Sundh
Malin Nyberg
Agneta Björkman Sundh
Bettan Mannby
1 Mihaela Salajan

Februari 2022 - fritt tema


2 Jenny Grundström
3 Malin Nyberg
1 Agneta Björkman Sundh
2 Bettan Mannby
3 Michaela Salajan

Januari 2022 - tema Siluett

1 Rolf Jonsson
2 Agneta Björkman Sundh
3 Malin Nyberg
1 Helmut Gruchmann
2 Malin Nyberg
3 Rolf Jonsson