Troligt årsutfall

Exemplet sjukskrivningarna

Avgörande för utgifterna i sjukförsäkringen är hur många sjukskrivningsdagar som ersätts av försäkringskassan.


Datora vill dra en lans för ett enkelt sätt att beräkna det troliga utfallet för innevarande år. Den algoritmen bygger helt på 'rytmen' i utfallet. När man kommit in en bit i året är precisionen påfallande god. Och det beror på att 'rytmen' är sig påfallande lik från år till år.


För åren 2015, 2016 och 2017 ser bilden ut såhär: